Bestyrelsen og sekretariat

Formand

Michael Hecht Olsen, Professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse, overlæge

Valgt 2019

Kardiologisk sektion, Medicinsk Afdeling,
Holbæk Sygehus.
Institut for Regional Sundhedsforskning,
Syddansk universitet
mho@dadlnet.dk  

Sekretær

Christoffer Kroager, Læge, PhD

Valgt 2021

Afdeling for Hormon og knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital

chikrg@rm.dk

Kasserer

Ali Asmar, Afdelingslæge, MD, PhD

Valgt 2018

Afdelingslæge, MD, PhD
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk Afdeling
Ebba Lunds Vej 44, indgang 60, etage A
2400 København NV

Medlem

Esben Lerkevang Grove Laugesen

Valgt 2024

Ph.d, Afdelingslæge, klinisk lektor
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
og Steno Diabetes Center, Aarhus Universitetshospital

Webmaster

Bodil Gade Hornstrup, MD, PhD

Valgt 2021

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup og Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse,
Gødstrup og Aarhus Universitet
bodil.hornstrup@rm.dk

Medlem

Thomas Bastholm Olesen, MD, postdoc

Valgt 2023

Steno Diabetes Center Odense

Thomas.Bastholm.Olesen@rsyd.dk

Medlem

Jane Stubbe, Lektor, PhD, cand scient.

Valgt 2018

Kardiovaskulær og Renal Forskning,
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Jstubbe@health.sdu.dk

Sekretariat

Eva Valmod

Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 3544 8132
eva@dadl.dk