En invitation fra Norsk Hypertensjonsforening:

Vitenskapelig møte i Norsk Hypertensjonsforening, Oslo (auditorium på Ullevål sykehus), torsdag 30. januar, 2025 (ca. 09.00-17.00).
Vi avholder vårt årlige vitenskapelige møte torsdag 30. januar 2025 på Ullevål sykehus (Oslo).

Vi tar ingen avgift og arrangerer felles buffet lunsj (sykehus hotellet) for alle deltakere (på vår bekostning).

Men reise og opphold må man organisere selv på egen bekostning. (Det er vanligvis gode skiforhold i Oslo på denne tiden.)
Møtet er abstrakt basert med frist for innsendelse 10. januar, til leder Prof. Hans-Peter.Marti@uib.no og med kopi til meg (s.e.kjeldsen@medisin.uio.no, sverrkj@online.no). Abstrakt kan være kopi av abstrakt som sendes til ESH eller abstrakt av innsendt artikkel med, tittel, forfattere, arbeidssted (er), og tekst, alt begrenset til én side. Men ikke abstrakt fra allerede publisert arbeid.

Vi får vanligvis plass til alle innsendte abstrakts, og vi regulerer taletiden (10-12 min) avhengig av hvor mange abstrakt som vi får (oftest ca. 15).