Dansk Hypertensionsselskab

Et medicinsk selskab til fremme af forskning og viden om forhøjet blodtryk blandt læger, patienter og i samfundet.