ESH Summer School 2023

Ingen i år sendes en yngre hypertensionsinteresseret kliniker og/eller forske til ESH Summer School 2023

Næste Summer School afholdes  i Italien i september 2023 – læs mere om Summer School her .

Der har været frist for ansøgninger – der gives svar til ansøgerne efter årsmødet.

Vi ønsker et CV på engelsk samt en ½ sides ansøgning om deltagelse – deadline 1. april 2023 (sendes til bodil.hornstrup@rm.dk).

Læs mere om Summer School 2022 her.