Det norske hypertensionsselskabs vintermøde den 26. januar 2023 – opfordring til indsendelse af abstracts

Kære medlem af Dansk Hypertensionsselskab,

Ved vores årsmøde i april talte vi om, at et tættere samarbejde med det norske hypertensionsselskab, der også er et lille selskab, måske kunne styrke begge hypertensionsselskaber.

I den forbindelse har jeg modtaget nedenstående invitation til unge danske hypertensionsforskere at indsende abstrakts til det norske hypertensionsselskabs vintermøde den 26. januar på Ullevaal Hospital.

Venlig hilsen,

Michael Hecht Olsen

Formand DaHS

Invitationen findes her.